Recent Posts

 • Четвърта международна конференция по „Публична администрация“

  ВАЖНО! Поради обявената от правителството извънредна ситуация в страната и с цел спиране на разпространението на COVID-19, Международната научна конференция по Публична администрация се отлага. Новите дати са 26-27 октомври 2020 г....

 • УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Всеки автор може да представи един доклад (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията. 2. Заявките за участие и резюме на докладите (до 200 думи) се изпращат до17...

 • ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ проф. Адриана Дамянова Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет за славянски филологии гл.ас. д-р Емилия Лазарова Караминкова Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет  по науки за образованието и...

 • ЗА „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  в рамките на Климентовите дни в Алма Матер 3, 4 и 5 ДЕКЕМВРИ 2020 г., София ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Образователните системи днес са изправени пред сериозния проблем...

 • ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

  Технически указания за оформление на докладите Докладите трябва да се депозират във формат на Word 2003 или по-нова версия. Докладът трябва да включва Резюме и до 5 ключови думи (за...

 • ВАЖНИ СРОКОВЕ

  27 март 2020 27 септември 2020 Изпращане на регистрационен формуляр с резюме на доклада 03 април 2020 05 октомври 2020 Известяване относно приемането и включването му в програмата на конференцията...

 • НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  Проф. дпн Тодор Танев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Председател на Научния и организационен комитет Доц. д-р Атанас Славов, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент...

 • Философски факултет

  Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е...

 • Деканско ръководство

  Декан проф.д.пс.н. Соня Карабельова karabeluov@phls.uni-sofia.bg Приемно време: четвъртък 12.00 – 13.00ч. Ректорат,Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 понеделник 13.00 -14.00ч. Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, ет.І, каб.127 Заместник – декани проф. д.н. Иван Кабаков заместник-декан...