Recent Posts

  • Философски факултет

    Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е...

  • Деканско ръководство

    проф. д-р ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕНКОВ denkov@phls.uni-sofia.bg Приемно време: Ректорат,Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – четвъртък 13.00 – 15.00 ч. Блок ІV,бул. „Цариградско шосе” 125, ет.І, каб.127 – понеделник 13.00 -14.00 ч....

  • Основни дати

    Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука още от основаването на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1888 г. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно...