Автор: zoryadmin

 • Линкове за хранилище на презентации на участниците

  Презентатори права – Upload only Инструкция https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/BuSJbkNUz2QhOWD Откриване https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/3UhnoIzbBfTESJu Пленарно заседание https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/DcjAMp4adXpu7SE 1А https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/mjoXqk3PSKUi5yI 1Б https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/yE3aHABd2BWWsG3 2А https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/KUzgqmvvRrp7Xek 2Б https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/B2MrNH0MCzhBOwV 3А https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/M6CQZVTwF59JY3T 3Б https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/U2XFjw015OD2JYO 4А https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/DFQugiBux3RcwNX 4Б https://acadcloud.uni-sofia.bg/index.php/s/mKawEawym5wrd8P Заключителна сесия...

 • Технически изисквания към докладитe

  Докладите трябва да се депозират и изпратят по електонна поща във формат Word до 15.02.2021 г. Всеки доклад трябва да включва Резюме и до 5 ключови думи (заължително на националния...

 • Програма на конференцията

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в рамките на Климентовите дни в Алма Матер на тема: „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“ 3, 4 и 5 ДЕКЕМВРИ 2020 г., София Пълна програма с участниците, темите на...

 • УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Всеки автор може да представи един доклад (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията. 2. Заявките за участие и резюме на докладите (до 200 думи) се изпращат до17...

 • ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ проф. Адриана Дамянова Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет за славянски филологии гл.ас. д-р Емилия Лазарова Караминкова Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет  по науки за образованието и...

 • ЗА „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  в рамките на Климентовите дни в Алма Матер 3, 4 и 5 ДЕКЕМВРИ 2020 г., София ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Образователните системи днес са изправени пред сериозния проблем...

 • Регистрационна форма

  Регистрацията е преустановена

 • ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

  Технически указания за оформление на докладите Докладите трябва да се депозират във формат на Word 2003 или по-нова версия. Докладът трябва да включва Резюме и до 5 ключови думи (за...

 • ВАЖНИ СРОКОВЕ

  27 март 2020 27 септември 2020 Изпращане на регистрационен формуляр с резюме на доклада 03 април 2020 05 октомври 2020 Известяване относно приемането и включването му в програмата на конференцията...

 • НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  Проф. дпн Тодор Танев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Председател на Научния и организационен комитет Доц. д-р Атанас Славов, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент...