Категория: За нас

  • Философски факултет

    Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е...

  • Деканско ръководство

    Декан проф.д.пс.н. Соня Карабельова karabeluov@phls.uni-sofia.bg Приемно време: четвъртък 12.00 – 13.00ч. Ректорат,Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 понеделник 13.00 -14.00ч. Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, ет.І, каб.127 Заместник – декани проф. д.н. Иван Кабаков заместник-декан...

  • Основни дати

    Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука още от основаването на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1888 г. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно...