Деканско ръководство

Декан

проф.д.пс.н. Соня Карабельова
karabeluov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:
четвъртък 12.00 – 13.00ч. Ректорат,Южно крило, ет.ІІІ, каб.48

понеделник 13.00 -14.00ч. Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, ет.І, каб.127

Заместник – декани

  • проф. д.н. Иван Кабаков

заместник-декан – докторанти, пост-докторанти и млади учени, външни проекти, PR и културни събития

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – четвъртък  от 12.00 – 13.00 ч.;

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 – петък от 12.00-13.00 ч.

  • доц. д-р Татяна Томова

заместник-декан  – издателска и публикационна дейност, библиотеки, СДК и кариерен център, работа със студенти и алумни клубове, административна дейност

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 –   вторник от 11.00 – 12.00 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 – сряда от 15.00-16.00 ч.

  • доц. д-р Анна Бешкова

заместник-декан – магистри, научноизследователска дейност и проекти по ФНИ на СУ, академичен състав, работа със средните училища

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 –  вторник от 16.00-17.00 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 – сряда от 13.00-14.00 ч.

  • доц. д-р Калоян Харалампиев

заместник-декан  – бакалаври, дистанционна форма на обучение, информационно обслужване, акредитация, материално-техническа база

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – вторник от 15.00 – 16.00 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 127 – четвъртък от 14.00 -15.00ч.

Previous Article
Next Article