Деканско ръководство

проф. д-р ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕНКОВ

denkov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:
Ректорат,Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – четвъртък 13.00 – 15.00 ч.
Блок ІV,бул. „Цариградско шосе” 125, ет.І, каб.127 – понеделник 13.00 -14.00 ч.

Секретар

НИНА ИВАНОВА
стая 47
тел. 987 10 46, 9308 351

Заместник-декани

Дистанционно обучение; докторанти, СДК, постдокторанти

проф. дфн Оля Харизанова

oharizanova@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – петък от 10.00 – 12.00 ч.

Блок ІІІ, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.317 – сряда от 10.00 -12.00ч.

Учебна дейност магистри, международна, проектна и научноизследователска дейност; програми за мобилност на студенти и преподаватели

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – четвъртък от 15.00 – 16.00 ч.;

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 – сряда от 13.00-14.00 ч.

Учебна дейност – бакалаври, стопанска дейност и материална база; информационно и административно обслужване; общи акредитационни процедури

Доц. д-р Калоян Харалампиев

k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – четвъртък от 11.30 – 13.30 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 127 – вторник от 11.00 -12.00ч.

npivanova@phls.uni-sofia.bg