ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

проф. Адриана Дамянова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет за славянски филологии

гл.ас. д-р Емилия Лазарова Караминкова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет  по науки за образованието и изкуствата

доц. д-р Елена Бояджиева

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация

доц. д-р Надежда Райчева

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет, Биологически факултет

доц. д-р Георги Бърдаров

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Геолого-географски факултет

доц. д-р Мая Василева

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Геолого-географски факултет

доц. д-р Мая Гайдарова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Физически факултет

проф. С. Чавдарова –Костова 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика

ас. Екатерина Томова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика

проф. Вася Делибалтова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика

доц. д-р Мирена Легурска

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет, Департамент за информация и усъвършенстване на учителите

проф. Цветан Давидков

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Стопански факултет

гл.ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масови комуникации

проф. Веселин Дафов

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет

доц. д-р Анна Бешкова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет

гл.ас. д-р Деница Хинкова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет

доц. д-р Невена Панова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по класически и нови филологии

Васил Лозанов

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет

Елица Пелтекова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика

доц. д-р Николина Николова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика

проф. д-р Тодор Мишев

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет

проф. Божидар Андонов

 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Богословски факултет

доц. д-р Мария Григорова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Департамент за езиково обучение

доц. Евгени Йорданов

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Департамент по спорт

гл.ас. д-р Евелина Варджийска

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Философско-исторически факултет

Теодора Тодорова

9 ФЕГ „Алфонс дъо Ламартин“, София

Иван Кирков

164 ГПИЕ  „Мигел де Сервантес“, София –

проф. д-р Марјан Ѓуровски

Проректор на УКЛО-Битола, Северна Македония

проф.д-р Деан Илиев

Педагошки факултет-Прилеп, , Северна Македония

проф.д-р Цане Мојаноски

Факултет за безбедност-Скопје,  Северна Македония

проф.д-р Марија Маленковска Тодорова

Технички факултет-Битола,, Северна Македония

проф.д-р Љупчо Кеверески

Педагошки факултет-Битола, Северна Македония

 

 

 

Previous Article
Next Article