УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Всеки автор може да представи един доклад (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията.

2. Заявките за участие и резюме на докладите (до 200 думи) се изпращат до
17 ноември 2020 г. чрез регистрационния онлайн формуляр достъпен на следния адрес: https://bit.ly/2HITEEL

3. Времето за представяне на всеки доклад е до 30 минути (20 минути представяне и 10 минути за въпроси).

4. Готовите за публикуване доклади трябва да се изпратят след приключване на конференцията най-късно до 15.02.2021 г. Допълнително ще се оповестят изискванията за формата и обема на докладите на страница: http://su-phls.info/

5. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специален рецензиран сборник с научни доклади от Университетското издателство на СУ „Св. Климент Охридски”.

6. Не се изисква такса за участие в конференцията.

7. Окончателната програма за конференцията ще бъде предоставена на участниците на 25.11.2020 г. и публикувана на адрес: http://su-phls.info/.

Конференцията ще се проведе съобразно епидемичната обстановка на 3, 4 и 5 декември 2020 г., в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, при спазване на всички мерки за безопасност и противоепидемична защита. Имаме готовност, ако се налага, конференцията да се проведе изцяло ОНЛАЙН.

За информация: dihinkova@phls.uni-sofia.bg

Previous Article
Next Article