Програма на конференцията

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
в рамките на Климентовите дни в Алма Матер

на тема:

„ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“
3, 4 и 5 ДЕКЕМВРИ 2020 г., София

Пълна програма с участниците, темите на изказванията, линковете към съответните събития и времето на провеждане

Програма с резюмета и линкове към съответните събития и времето на провеждане

Ден 1 (3 декември)
Откриване и Пленарни доклади – от 9:30 до 13:30 часа
Научни доклади – от 14:00 до 17:30 часа

Ден 2 (4 декември)
Научни доклади – от 09:30 до 17:15 часа

Ден 3 (5 декември)
Научни доклади – от 09:30 до 17:15 часа

Ден 1 (3 декември 2020 г., четвъртък)

Секция

Водещи и модератори

линк

Час

Откриване на конференцията.
Пленарно заседание
Водещ: проф. д-р Веселин Дафов
Модератор: д-р Виктор Гущеров

 http://tiny.cc/81w5tz

9:30 – 13:30

Обедна почивка

13:30 – 14:00

1А: Компетентностите във философски и психологически контекст Водещ: доц. д-р Анна Бешкова
Модератор: гл. ас. д-р Деница Хинкова

http://tiny.cc/c1w5tz

14:00 – 15:45

Почивка

15:45 – 16:00

1Б: Компетентностите във философски и психологически контекст Водещ: проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова
Модератор: доц. д-р Илиана Петкова

http://tiny.cc/f1w5tz

16:00 – 17:30

Ден 2 (4 декември 2020 г., петък)

Секция

Водещи и модератори

линк

Час

2А: Компетентностите в юридически, политически, управленски, икономически контекст, социална работа Водещ: проф. дсн Цветан Давидков
Модератори:
проф. д-р на науки Цане Т. Мојаноски;
Радослав Радков

http://tiny.cc/n1w5tz

09:30 – 12:15

2Б: Компетентностите в юридически, политически, управленски, икономически контекст, социална работа Водещ: гл. ас. д-р Деница Хинкова
Модератори:
проф. д-р Марија Маленковска Тодорова; Теодора Антонова

http://tiny.cc/o1w5tz

09:30 – 12:00

Обедна почивка

12:00 – 14:00

3А: Компетентности в образованието – теоретични аспекти Водещ: проф. дпн Вася Делибалтова
Модератори:
проф. д-р Деан Илиев
Теодора Антонова
проф. д-р В. Дафов; Станислав Панайотов

http://tiny.cc/u1w5tz

14:00 – 17:00

3Б: Компетентности в образованието – теоретични аспекти Водещ: ас. Екатерина Томова
Модератор: Даниел Александров

http://tiny.cc/12w5tz

14:00 – 17:15

Ден 3 (5 декември 2020 г., събота)

Секция

Водещи и модератори

линк

Час

4А: Компетентности в образованието – природонаучно и математическо направление Водещ: доц. д-р Мирена Легурска
Модератор:  гл. ас. д-р Деница Хинкова

http://tiny.cc/42w5tz

09:30 – 12:45

4Б: Компетентности в образованието – изкуства и спорт Водещ: гл. ас. д-р Емилия Караминкова – Кабакова
Модератор: Даниел Александров

http://tiny.cc/52w5tz

09:30 – 12:00

Обедна почивка

12:00 – 13:00

Анализи, обобщения, перспективи.
Закриване на конференцията
Водещ: проф. д-р Веселин Дафов
Модератор: Даниел Александров

http://tiny.cc/82w5tz

13:00 – 14:00Previous Article
Next Article