ВАЖНИ СРОКОВЕ

27 март 2020 27 септември 2020 Изпращане на регистрационен формуляр с резюме на доклада
03 април 2020 05 октомври 2020 Известяване относно приемането и включването му в програмата на конференцията
15 април 2020 19 октомври 2020 Публикуване на окончателна програма
20 април 2020 21 октомври 2020 Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания
23 април 2020 26 октомври 2020 Откриване на конференцията
24 април 2020 27 октомври 2020 Закриване и изпращане на гостите
Previous Article
Next Article