Програма, организатори

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ организира международна научна конференция по повод 45-годишнината от създаването на специалност „Психология“ от 2 до 4 юни 2017 г. Темата на конференцията е „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“.

програма на конференцията

Проблемните области на конференцията обхващат всички изследователски и приложни перспективи и тенденции в развитието на психологическата наука.

Основни тематични области:

 • Психология на развитието
 • Социална и политическа психология
 • Психология на личността
 • Трудова и организационна психология
 • Когнитивна психология
 • Педагогическа психология
 • Психология на здравето
 • Юридическа психология
 • Психологическо измерване
 • Клинична психология
 • Психология и управление на човешките ресурси
 • Консултативна психология
 • Икономическа психология

Организационен комитет

Председател:
Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

Членове:

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова
Доц. д.пс.н. Теодора Стоева
Гл. ас. д-р Милен Миланов
Гл. ас. д-р Дамяна Иванова
Гл. ас. д-р Вихра Найденова
Гл. ас. д-р Албена Крумова
Гл. ас. д-р Николай Димитров
Ас. Светлина Колева

Организационен секретар:

Гл. ас. д-р Елиза Иванова

 

Програмен комитет

Председател:

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

Членове:

Проф. д.пс.н. Пламен Калчев
Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова
Проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Проф. д.пс.н. Людмил Георгиев
Проф. д.пс.н. Соня Карабельова
Доц. д-р Евдокия Христова
Доц. д-р Емилия Алексиева
Доц. д-р Людмила Андреева
Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева
Доц. д.пс.н. Теодора Стоева

 

Научен секретар:

Гл. ас. д-р Милен Миланов

 

Контакти за информация

Заявките за участие и докладите трябва да бъдат качени на електронната платформа за заявки тук или изпратени на:
Web site: www.su-phls.info
Е-mail: psychology_SU_2017@phls.uni-sofia.bg