Инструкции за постери и уъркшоп

Инструкции за постери

Формат на постера:

 • Постер-бордовете са с размери: височина 1524 mm и ширина 1005 mm;
 • Препоръчваме Ви постерът Ви да бъде с размери: височина 1200 mm и ширина 850 mm;
 • Размерът на шрифта (кегел) на заглавието следва да бъде поне 80 pt, удебелен (bold);
 • Размерът на шрифта на подзаглавията следва да бъде поне 32 pt, удебелен;
 • Размерът на шрифта на основния текст на постера (резюме, въведение, цели, методи, резултати и изводи) следва да бъде между 18 и 26 pt.

Инструкции за уъркшоп

Предложението ви към организаторите следва да бъде изпратено най-късно до един месец, преди конференцията. То трябва да включва:

 • Заглавие: Най-много 15 думи.
 • Данни за водещия(-ите): име и фамилия; институция, която представляват; държава.
 • Резюме на програмата (не повече от 300 думи), което да включва:
 • Цели
 • Oчаквания
 • Брой участници.