Важни дати

• до 28 април 2017 г.: изпращане на заявка за участие
• до 19 май 2017 г.: изпращане на докладите или на подробни резюмета (изисквания)

Работни езици:
• английски
• български

Финансови въпроси:
• не се изисква такса за участие в конференцията

Конференцията ще се проведе на 27 май 2017 г. в Aula Magna, Ректорат на СУ