ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

НА

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“ 

проф. Адриана ДамяноваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет за славянски филологии
гл.ас. д-р Емилия Лазарова КараминковаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет  по науки за образованието и изкуствата
доц. д-р Елена БояджиеваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация
доц. д-р Надежда РайчеваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет, Биологически факултет
доц. д-р Георги БърдаровСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Геолого-географски факултет
доц. д-р Мая ВасилеваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Геолого-географски факултет
доц. д-р Мая ГайдароваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Физически факултет
проф. С. Чавдарова –Костова Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика
ас. Екатерина ТомоваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика
проф. Вася ДелибалтоваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика
доц. д-р Мирена ЛегурскаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет, Департамент за информация и усъвършенстване на учителите
проф. Цветан ДавидковСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Стопански факултет
гл.ас. д-р Юлия Йорданова-ПанчеваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масови комуникации
проф. Веселин ДафовСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет
доц. д-р Анна БешковаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет
гл.ас. д-р Деница ХинковаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет
доц. д-р Невена ПановаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по класически и нови филологии
Васил ЛозановСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет
Елица ПелтековаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика
доц. д-р Николина НиколоваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика
проф. д-р Тодор МишевСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет
проф. Божидар Андонов  Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Богословски факултет
доц. д-р Мария ГригороваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Департамент за езиково обучение
доц. Евгени ЙордановСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Департамент по спорт
гл.ас. д-р Евелина ВарджийскаПловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Философско-исторически факултет
Теодора Тодорова9 ФЕГ „Алфонс дъо Ламартин“, София
Иван Кирков164 ГПИЕ  „Мигел де Сервантес“, София –
проф. д-р Марјан ЃуровскиПроректор на УКЛО-Битола, Северна Македония
проф.д-р Деан ИлиевПедагошки факултет-Прилеп, , Северна Македония
проф.д-р Цане МојаноскиФакултет за безбедност-Скопје,  Северна Македония
проф.д-р Марија Маленковска ТодороваТехнички факултет-Битола,, Северна Македония
проф.д-р Љупчо КеверескиПедагошки факултет-Битола, Северна Македония