Програма на „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
в рамките на Климентовите дни в Алма Матер

на тема:

„ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“
3, 4 и 5 ДЕКЕМВРИ 2020 г., София

Пълна програма с участниците, темите на изказванията, линковете към съответните събития и времето на провеждане

Програма с резюмета и линкове към съответните събития и времето на провеждане

Ден 1 (3 декември)
Откриване и Пленарни доклади – от 9:30 до 13:30 часа
Научни доклади – от 14:00 до 17:30 часа

Ден 2 (4 декември)
Научни доклади – от 09:30 до 17:15 часа

Ден 3 (5 декември)
Научни доклади – от 09:30 до 17:15 часа

Ден 1 (3 декември 2020 г., четвъртък)
СекцияВодещи и модераторилинкЧас
Откриване на конференцията.
Пленарно заседание
Водещ: проф. д-р Веселин Дафов
Модератор: д-р Виктор Гущеров
 http://tiny.cc/81w5tz9:30 – 13:30
Обедна почивка13:30 – 14:00
1А: Компетентностите във философски и психологически контекстВодещ: доц. д-р Анна Бешкова
Модератор: гл. ас. д-р Деница Хинкова
http://tiny.cc/c1w5tz14:00 – 15:45
Почивка15:45 – 16:00
1Б: Компетентностите във философски и психологически контекстВодещ: проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова
Модератор: доц. д-р Илиана Петкова
http://tiny.cc/f1w5tz16:00 – 17:30
Ден 2 (4 декември 2020 г., петък)
СекцияВодещи и модераторилинкЧас
2А: Компетентностите в юридически, политически, управленски, икономически контекст, социална работаВодещ: проф. дсн Цветан Давидков
Модератори:
проф. д-р на науки Цане Т. Мојаноски;
Радослав Радков
http://tiny.cc/n1w5tz09:30 – 12:15
2Б: Компетентностите в юридически, политически, управленски, икономически контекст, социална работаВодещ: гл. ас. д-р Деница Хинкова
Модератори:
проф. д-р Марија Маленковска Тодорова; Теодора Антонова
http://tiny.cc/o1w5tz09:30 – 12:00
Обедна почивка12:00 – 14:00
3А: Компетентности в образованието – теоретични аспектиВодещ: проф. дпн Вася Делибалтова
Модератори:
проф. д-р Деан Илиев
Теодора Антонова
проф. д-р В. Дафов; Станислав Панайотов
http://tiny.cc/u1w5tz14:00 – 17:00
3Б: Компетентности в образованието – теоретични аспектиВодещ: ас. Екатерина Томова
Модератор: Даниел Александров
http://tiny.cc/12w5tz14:00 – 17:15
Ден 3 (5 декември 2020 г., събота)
СекцияВодещи и модераторилинкЧас
4А: Компетентности в образованието – природонаучно и математическо направлениеВодещ: доц. д-р Мирена Легурска
Модератор:  гл. ас. д-р Деница Хинкова
http://tiny.cc/42w5tz09:30 – 12:45
4Б: Компетентности в образованието – изкуства и спортВодещ: гл. ас. д-р Емилия Караминкова – Кабакова
Модератор: Даниел Александров
http://tiny.cc/52w5tz09:30 – 12:00
Обедна почивка12:00 – 13:00
Анализи, обобщения, перспективи.
Закриване на конференцията
Водещ: проф. д-р Веселин Дафов
Модератор: Даниел Александров
http://tiny.cc/82w5tz13:00 – 14:00