Указания за участие и регистрация

Конференцията ще се проведе на 18 и 19 март 2022 г. онлайн.

За участие в нея не се изисква такса.

Предвиждат се различни форми на участие: доклад, съобщение в рамките на кръгла маса, споделяне на опит и добри практики под формата на кратко съобщение, постер, видеозапис или подкаст, участие с изказване в дискусия върху докладите или кръгла маса.
Времето за представяне на доклад е не повече от  20 минути10 минути за излагане на основните тези и аргументи и 10 минути за дискусия.

Заявките за участие и кратко описание на начина и формата на участие (до 200 думи) се изпращат най-късно до 7 март 2022 г. чрез регистрационния онлайн формуляр на адрес: https://docs.google.com/forms/d/1p7QVEstAckmSTxVOSmrWAGW-YoHM1vQXwWOPoJwEvQ4/edit

Най-късно до 10 март 2022 г. авторите на одобрените заявки за участие ще получат потвърждение от организаторите. Подборът се осъществява в зависимост от това дали представените теми на доклади и предложения за съобщения и изказвания се отнасят към формулираните в поканата за конференцията тематични полета. Доклади, които не са изнесени в рамките на конференцията няма да бъдат публикувани.

Материалите от конференцията ще бъдат архивирани и публикувани за свободен достъп на сайта на конференцията
Ще бъде издаден сборник с материалите от конференцията.
Допълнително ще бъдат обявени крайният срок и изискванията към публикациите.

За регистрация: https://docs.google.com/forms/d/1p7QVEstAckmSTxVOSmrWAGW-YoHM1vQXwWOPoJwEvQ4/edit
За контакти: Даниел Александров civiceducationconference@gmail.com
Сайт на конференцията: https://civiceducation2022.wordpress.com/