НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  1. Проф. дпн Тодор Танев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Председател на Научния и организационен комитет
  2. Доц. д-р Атанас Славов, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  3. Проф. д.ф.н. Стилиян Йотов, катедра „История на философията“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Доц. д-р Албена Танева, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  5. Гл. ас. д-р Деница Хинкова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  6. Гл. ас. д-р Симеон Петров, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  7. Проф. д-р Ярослав Дворак, катедра „Публична администрация“, Университет в Клайпеда, Литва  
  8. Д-р Онур Колач, катедра „Политически науки и публична администрация“, Университет на Памуккале, Турция
Previous Article
Next Article