УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Всеки автор може да представи един доклад (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията.

2. Заявките за участие и резюме на докладите (до 200 думи) се изпращат до
1 ноември 2021 г. чрез регистрационния онлайн формуляр достъпен на следния адрес: https://form.jotform.com/203022524488350

3. Времето за представяне на всеки доклад е до 30 минути (20 минути представяне и 10 минути за дискусия).

4. Готовите за публикуване доклади трябва да се изпратят след приключване на конференцията най-късно до 20.12.2021 г. Изискванията за формата и обема на докладите са публикувани на страница: http://su-phls.info/

5. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специален рецензиран сборник с научни доклади от Университетското издателство на СУ „Св. Климент Охридски”.

6. Не се изисква такса за участие в конференцията.

7. Допълнителна информация и  програма за конференцията ще бъде предоставена на участниците на 20.11.2021 г. и публикувана на адрес: http://su-phls.info/.

Конференцията ще се проведе на 26-27 ноември 2021 г.,

ОНЛАЙН, чрез платформата MS TEAMS.

Програма

Линк за достъп до конференцията

Резюмета на докладите