Програма на конференцията

Конференцията ще започне в 09.00 часа на 28 май 2020 (цял ден) и ще приключи към 13:00 часа на 29 май 2020 г. Подробна програма ще бъде изпратена до участниците няколко дни преди събитието и ще бъде публикувана тук