НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  1. Проф. д-р Ингрид Шикова, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – председател на Научния и организационен комитет
  2. Доц. дпн Калоян Симеонов, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  3. Доц. д-р Йован Андоновски, Факултет по право, Университет „Гоце Делчев“, Македония
  4. Гл. ас. д-р Мируна Балосин, Факултет по европейски въпроси, Babes-Bolyai University, Клуж Напока, Румъния
  5. Доц. д-р Теодора Калейнска, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
  6. Богдан Мирчев, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ – България
  7. Гл. ас. д-р Гергана Радойкова, катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски