Следващите седем на Европейския съюз

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Европеистика“, Жан Моне Център за високи постижения и Фондация „Ханс Зайдел“ организират „Следващите седем на Европейския съюз

Седмата международна научна конференция на катедра „Европеистика“ ще се проведе на от 28 до 29 май 2020 г., София

Място: Конферентна зала на Дома на Европа в България, ул. „Г.С. Раковски“, №124

В България, в Европа и по света е широко разпространено твърдението, че при израстването и възпитанието на едно дете са най-важни първите седем години. Тогава то се изгражда като личност и се учи да разбира и възприема света около себе си. В Европейския съюз са важни не само първите седем, но и всеки следващи седем години. В периода 2021-2027 г. предстои да се развие и приложи следващата Многогодишна финансова рамка.

През новата финансова рамка ЕС планира да продължи да финанси свои ключови приоритети като кохезионната и селскостопанската политика, изграждането на транспортните мрежи и опазването на околната среда. През следващия седем годишен период се планира да се финансират по-интензивно и приоритети като цифровизацията, науката и изследванията, отбраната и други.

Основната цел на конференцията е обмяната на идеи и стимулирането на дебат за бъдещото развитие на Европейския съюз. Четирите панела са планирани, както следва:

  • Петата свобода в ЕС: свободата на информацията
  • Разширяване и политика на добросъседство на ЕС
  • Европейска идентичност и култура
  • Идеи за бъдещото развитие на ЕС

Конференцията е предназначена основно за преподаватели и изследователи от държавите членки на ЕС, от държави – кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС или държави, които са част от Европейската политика за съседство. Събитието е отворено за представители и от други държави.

Важни дати:

Срок за изпращане на заявка за участие : 31 януари 2020 г.

Можете да изтеглите заявката тук

Заявилите участие ще бъдат уведомени за решението на Научния и организационен комитет до 25 февруари 2020 г.

Срок за изпращане на докладите на одобрените участници: 25 април 2020 г.

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в специален сборник, след като бъдат рецензирани.